6000V är ett mångsidigt aggregat, som har ett brett användningsområde främst inriktat mot slutavverkning. Aggregatet är en vidareutveckling av vår storsäljare 6000B med förbättringar och uppdateringar för att fungera ännu bättre i dagens moderna skogsbruk.

 

Längdmätningsfunktionen på aggregatet har optimerats för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att leverera ett bra mätresultat. På flera områden har vi gjort förändringarför att mäthjulet ska kunna följa stammens kontur bättre och på så vi ligga an mot stammen på ett bättre sätt.

 

Ramens konstruktion är uppdaterad och förbättrad för att förhindra materialutmattning i ramen. Det kommer att öka hållbarheten och livslängden på aggregatet.

 

Aggregatet är också utrustat med vår nya, smarta såg True-Cut som ger snabb och kontrollerad kapning.

 
Nyckeltal
 
 • Högsta produktivitet : 12 to 50 cm
 • Största kapdiameter, std 65 cm (72 cm opt.)
 • Minsta kvistningsdiameter : 3.5 cm
 • carriers carriers carriers
 • 21-25 ton 18-22 ton 170-210 kNm
 • cut stump
 • 6000v_presentation_img
 
6000V uppdateringar

Ladda ner PDF för att läsa mer om alla uppdateringar.

DIMENSIONER OCH VIKT

 • Maxbredd med armar öppna1689 mm
 • Minbredd med armar stängda1235 mm
 • Höjd 1682 mm
 • Standardkonfiguration11 342 kg
 • 1) Incl: V-stålhjul, dämpad skyddsplåt, sågenhet, hydraul- och kedjeolja

SÅGENHET

Hydrauliskt driven kedjesåg med tryckstyrd svärdmatning och flödesstyrd kedjehastighet. 
Smöroljetank i ram på 33 liter.

  • Standardsåg:
  • Sågtyp (man. tens.) 218
  • Sågtyp (auto. tens.) 318
  • Sågmotor 19 cc
  • Sågkedja 0.404 pitch
  • Sågsvärd, std/opt 75/82 cm
  • Max kapdiameter std/opt65/71 cm


 • Valbar 30cc såg:
 • Sågtyp (auto. tens.) 318
 • Sågmotor 30 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt 75/82 cm
 • Max kapdiameter std/opt66/72 cm
 • Valbar såg:
 • Sågtyp (man. tens.) 218 True-Cut
 • Sågtyp (auto. tens.) 318 True-Cut
 • Sågmotor 19 cc
 • Sågkedja 0.404 pitch
 • Sågsvärd, std/opt 75/80 cm
 • Max kapdiameter, std/opt 65/71 cm
 • True-Cut såg förutsättningar:
  Min. flöde : 200 l/min Min.
  hydrauliska tryck : 250 Bar
  Min. hydrauliska kraft : 85 kW

MATNING

Två hydrauliskt drivna hjul direktmonterade på kraftiga radialkolvmotorer, 857 cc std. eller 934 cc

  • Matarhjulsdiameter :
  • V-Steel 532 mm
  • V-Steel Aggressive 532 mm
  • Eukalyptus 538 mm


 • Största matarhjulsöppning 525 mm
 • Minsta matarhjulsöppning 12mm
  • Dragkraft1för 857 cc 26,3 kN
  • Matningshastighet2 5,0 m/sec


 • Dragkraft1för 857 cc 28,5 kN
 • Matningshastighet2 4,6 m/sec
 • 1) beräknad vid 280 bars tryck
 • 2) beräknad vid 330 l/min flöde

KVISTNING

Fyra rörliga kvistknivar med patenterad lägesstyrning som minskar friktionsförluster och ökar den aktiva kvistningskraften.

 • Största kvistknivsöppning 641 mm
 • Största omslutningsdiameter1 500 mm
 • Minsta omslutningsdiameter 15 mm
 • 1) Inkl. nedre kniv

HYDRAULIK

 • Maximalt tryck 280 bar
 • Maximalt flöde 330 l/min
Minsta rekommenderade flöde vid arbetsvarv:
 • Flöde 200 l/min
 • Tryck250 bar

STYRSYSTEM

Log Mate 510 med diameter och längdmätning: Följer StanForD 2010 v2 och v3-standarden, full driftsuppföljning, flerträdshanteringsrapportering, värdeaptering m.m. Specialutvecklat för Log Max skördaraggregat.
Läs mer »

Interface Log Max skördaraggregat kan smidigt installeras på alla sorters basmaskiner oavsett styrsystem. Våra Interfaces finns till alla större maskintillverkare. (John Deere, Rottne, Komatsu m.fl.)
Läs mer »

ROTATOR

 • Indexator AV17S med 360˚ rotation (+62kg)
 • Indexator H182 med 360˚ rotation (+64kg)

MATARHJUL

v-steel rollers  

V-Stål

Genom att svetsa piggarna i v-form har Log Max lyckats åstakomma ett självrengörande matarhjul med hög dragkraft, såväl framåt som bakåt, utan risk för slirskador.

v-steel aggr. rollers  

V-Stål Export

Till skillnad från V-Stålhjulen tillåter V-Stål Export djupare inträngning i stammen.

eucalyptus rollers  

Eukalyptus

Log Max Eukalyptushjul är konstruerade för bästa möjliga avbarkning då detta är ett krav vid eukalyptusavverkning.

FLERTRÄDSHANTERING

Ackumuleringsutrustning

 

Med hjälp av flerträdshanteringen kan aggregatet användas som kombinations­aggregat, både för konventionell avverkning såväl som för flerträdshantering av eftersatta objekt eller ren energiskog.

 

Log Max flerträdshanteringsutrustning kan köras med styrsystemen Log Mate 510, 500, Motomit, CabsWin, Dasa 4, Ponsse Opti, Timbermatic och Valmet Maxi.

 • multi-stemming

DIAMETERMÄTNING

 • 4 point

Fyrpunktsmätning

 

Log Max kan som enda tillverkare på marknaden som erbjuder våra kunder fyrpunkts diametermätning. Tack vare den patenterade mätmetoden korsklavas stocken varje decimeter för att ge bästa möjliga mätresultat, även i oerhört oval skog. En genomtänkt konstruktion gör att detta tillval blir extremt tillförlitligt och nästan fritt från underhåll. Den välbeprövade mätsensorn sitter monterad i nederkniven som skickar signalerna vidare till skördarens datorsystem där de, tillsammans med mätresultatet från matarhjulens diametermätning, summeras och presenteras. Läs mer

FLYTANDE ÖVERKNIV

Active Friction Control

 

Med Log Max Active Friction Control sker all styrning av aggregatets kvistknivar genom skördarens dator. Det finns inte längre behov av att gå ut och ändra inställningarna genom att justera på aggregatet, allt sker nu istället per automatik. Genom att aktivt justera friktionen mellan aggregat och stam kan absolut bästa virkeskvalitet uppnås. Låg friktion önskas då detta leder till lägre bränsleförbrukning och värmeutveckling. Undantaget är vid svårkvistade träd i klen diameter då en högre friktion minimerar risken för böjda kvistar.Skördarens dator utgör hjärnan i Active Friction Control och utifrån inställningar kan ditt Log Max uppföra sig optimalt beroende på trädslag och diameter. Vid t.ex. en gallring i tall och björk under savning kan aggregatet uppföra sig helt olika baserat på trädslag.
Active Friction Control finns tillgänglig till alla Log Max aggregatmodeller.

 • active friction control

OPTIONAL CHAINSAW

 • truecut

En imponerande sågenhet - Log Max True-Cut

 

Log Max 4000T är utrustade med de nya generations 318 True-Cut och 218 True-Cut.

Båda sågenheter har 19 cc motorer, såg 318 kommer med automatisk kedjasträckning och 218 i manuellt utförande. En 30 cc variant finns i 318 utförande.

Nyckelkomponenten i True-Cut-systemet är den intelligenta sågmotorn med integrerade ventil-lösningar för sågmotorns varvtal samt kontroll av sågsvärd. Genom att kontinuerligt känna av motorns varvtal och att justera svärdmatningshastigheten, håller True-Cut en nästan konstant kedje-hastighet på 40 m/s genom hela kapningscykeln. Detta ger ett imponerande resultat - True-Cut är upp till 35% snabbare än vanliga sågenheter!

Genom att placera ventilen för motorvarvtalsregleringen inuti motorn har den möjlighet att reagera omedelbart på förändringar i motorhastighet och praktiskt taget eliminera varje övervarvning som syns i en vanlig sågenhet. True-Cut sågenheter har också en längre svärdcylinder och högre upplösning i sensorn för kapningskontroll. Dessa förbättringar ger bättre kontroll av sågsvärdet vilket resulterar i maximal kapningsprestanda och färgmärkningsprecision. True-Cut är optimerad på fabriken och och behöver inte några ytterligare inställningar i maskindatorn.

EXTRA UTRUSTNING

 • Hydraulisk överkniv
 • Fältreparationssats
 • Stubbehandling
 • Färgmärkning
 • Skydd mot snö- och skräppackning
 • Fast skyddsplåt
 • Real Easy
 • Rotatorstyrning
 • Fast skyddsplåt
 • Real Easy
 • Rotatorstyrning
 • Skyddsbåge
 • Find end-sensor